Om

Angry Canary

v. Lise Lotz

Om mig


Vi har ikke et godt ord for "autism self advocacy" på dansk. Begrebet handler i al sin enkelhed om, at autister taler deres egen sag og forventer at blive behandlet respektfuldt som eksperter i deres eget liv.

Vores autistiske stemmer har værdi, og vi skal høres, selvom vi udtrykker os anderledes og måske er svære at forstå til bunds - også for mange velmenende og dygtige forældre og fagfolk. 

​Her kommer autisme-fortalerne, vi, der bedriver "autism self advocacy", ind i billedet. Vi går forrest og tager to opgaver på os:

  1. Vi arbejder for at styrke andre autister ved at give dem troen på, at deres helt egen stemme - hvordan den end lyder - skal høres og respekteres, også selvom det ikke er det, der er sket indtil nu.
  2. Vi fortæller vores historier og minder ikke-autister om, hvordan tingene hænger sammen, både på egne og andre autisters vegne. 


Det er de to opgaver, som jeg på min måde tager fat på her på siden, på Facebook, ude i den fysiske virkelighed, og hvor jeg ellers færdes. 

Kontakt mig,

  1. hvis du selv er autist og har brug for en samtale med en lyttende og forstående med-autist til at styrke dit selvværd og blive bedre til at se lyst på dit liv og din autisme eller
  2. hvis du er ikke-autist, fx. forælder eller fagperson, og gerne vil hjælpes til en dybere forståelse af, hvordan autisme opleves indefra, og hvordan man kan arbejde  med de problematikker, der opstår i autismens kølvand - eller
  3. hvis du ikke ved om du er autist eller ej. Mange har et bestemt billede af, hvad det vil sige at være autist. For de allerfleste er det billede alt for snævert, og mange voksne - både forældre til autistiske børn og autisme-fagfolk - viser sig selv at være på spektret. Jeg kan hjælpe dig med at blive mere klar på din autisme-eller-ej og hjælpe dig videre, hvis du vil udredes.


​Venlig hilsen


Angry Canary v. Lise Lotz


#nothingaboutuswithoutus


Link til CV?!

Uddannelse

2015

Akademisk niveau, Universitet


2013

Akademisk niveau, Universitet


2010

Akademisk niveau, Universitet


Udstillinger og arrangementer

2019

Titel på galleriudstilling - Copenhagen, DK


2017

Titel på arrangement - Copenhagen, DK


2016

Titel på galleriudstilling - Copenhagen, DK